Kansan Ääni: vuodesta 2002

Kansan Ääni on vasemmistolainen mielipidelehti
työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

_______________________

Kansan Äänen tilaukset:
Kansan Ääni PL 780
00101 Helsinki

E-mail:
tilaukset.kansanaani@
gmail.com

Tilatessasi ilmoita nimesi, lähiosoitteesi sekä postinumero- ja toimipaikka.

Vuosikerta 20 euroa.

Tilauksen maksu:
Saaja: EU:n vastainen Kansanrintama ry.
Tilinumero:FI0855411420027966

_______________________

Julkaisijajärjestöt:

EU:n Vastainen Kansanrintama ry.

Kommunistien Liitto ry.

Sodan- ja Fasisminvastainen Työ ry.

Suomen Työväenpuolue rp.


STP:n liittokokous pidettiin Helsingissä

KÄ 15.06.2010

workerspartyoffinlanddemonst.jpgSuomen Työväenpuolue STP r.p. piti liittokokouksensa 12.06.2010 Helsingissä. Kokouksen keskeisimmäksi aiheeksi nousi nykyinen talouskriisi. Liittokokous katsoi, että maailmanlaajuisen finanssikriisin myötä vallitseva uusliberalistinen talouspolitiikka on tullut tiensä päähän. Kriisin aiheuttaneet globaalit suuryritykset ja pankit pitävät kynsin hampain kiinni omista eduistaan palauttaakseen asemansa, Helsingissä linjattiin.

Ei uusia ydinvoimaloita

Kokous tuomitsi uusien ydinvoimaloiden rakentamisen. Suomen energiankulutus on vähentynyt teollisuuden rakennemuutoksen ja energiansäästötoimien seurauksena. Jos uudet ydinvoimalat toteutuvat, Suomen riippuvuus tuontienergiasta kasvaa ja energiantuotanto keskittyisi. Suomesta tulisi samalla myös ydinjätteen varastointimaa, liittokouksessa katsottiin. Kokouksen mielestä oikea ratkaisu on päättäväisesti kehittää uusiutuvan energian tuotantoa. Ydinvoimaan takertuminen syrjäyttäisi Suomen energiatekniikan kehityksen valtavirrasta ja sitoisi meidät riskiteknologiaan. Tämä vuonna uusiutuvan energian tuotantokustannukset painuvat selkeästi alle ydinvoiman kustannusten, joten ydinvoiman rakentaminen olisi myös taloudellinen riski.

Kyytiä vaalilain muutokselle

STP:n liittokokous pitää suunnitteilla olevaa uutta vaalilakia epädemokraattisena ja suurten eduskuntapuolueiden valtaa monopolisoivana. Liittokokouksen mielestä esitys koko maata kattavasta 3 % äänikynnyksestä ja puoluerahoituksen osalta 2 % kynnyksestä estää uusien poliittisten voimien nousemisen eduskuntaan.

Kokous oli yksimielinen siitä, ettei mitään äänikynnyksiä tule sallia. Olisi aika siirtyä suhteelliseen vaalitapaan: jos puolue saa 1 % kannatuksen se merkitsee 2 eduskuntapaikkaa, jos puolue saa 5 % kannatuksen se merkitsee 10 eduskuntapaikkaa jne.

Kokous oli sitä mieltä, että tällaisessa tilanteessa, jossa kaikkia eduskunnan ulkopuolisia puolueita ja ryhmiä syrjitään, ainoa mahdollisuus on vasemmistolaisten ja demokrattisten voimien ja puolueiden yhdistyminen laajaksi rintamaksi.

Tanski jatkaa puheenjohtajana

STP:n puheenjohtajana jatkaa Juhani Tanski Kuopiosta. Poliittiseksi sihteeriksi valittiin Heikki Männikkö Helsingistä.

Hallituksen jäseniksi valittiin Paavo Heikkinen, Reijo Katajaranta, Rosa-Maria Keskivaara, Antero Nummiranta, Liisa Paakkolanvaara, Hannu Rainesto ja Pekka Tiainen Helsingistä, Kalevi Wahrman Porvoosta  sekä Esko Koivisto Tuusulasta.

Hallituksen varajäseniksi valittiin Hannu Kautto Espoosta, Esko Auervuolle, Janne Rahikainen, Juhani Valo ja Maj-Britt Valo Helsingistä, Abdullah Tammi Keravalta, Heikki Typpö Salosta, Anne Luukkonen ja Esko Luukkonen Turusta, Jouko Nevalainen Vantaalta sekä Jaakko Muilu Vihdistä.

STP:n liittokokouksen hyväksymät kannanotot

- Ydinvoima on auringonlaskun teknologiaa

- Vaadimme oikeutta työhön, toimeentuloon ja oikeudenmukaisuuteen

- Demokraattisille kansalaisjärjestöille, ihmisille ja puolueille

- Maahanmuuttokannanotto

- Opiskelijoiden toimeentulo turvattava muuttamalla opintotuki
ympärivuotiseksi